ubabawothando.com
shicilelwe - UMand 21, 2021
128
Inani lokulandiwe 149

Ukuthwasa okukhazimulayo kosuku olusha esimilweni sikaNkulunkulu